DAFA DZ 1.01 Zobacz większe

DAFA DZ 1.01

Wytyczne do projektowania, wykonywania i pielęgnacji dachów zielonych - Wytyczne dla dachów zielonych

Więcej szczegółów


145,00 zł brutto

Opis

Redaktor merytoryczny polskiej wersji dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Eksperci merytoryczni mgr inż. Ryszard Klatt - rzeczoznawca DAFA, dr inż. Jacek Nowak - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Zespół redakcyjny Jacek Dudziak, Jarosław Grabowski, Andrzej Kania, Marian Kies, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Sabina Pietrek, Maciej Runka, Edyta Sauć, Magdalena Stachowska, Anna Sylwester-Czapla, Cezary Szyjka, Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański
Opracowano na podstawie publikacji FLL – „Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen – Dachbegrünungsrichtlinie“
Data wydania Grudzień 2015
Ilość stron 88

Więcej informacji

W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA.

Intencją zespołu opracowującego polskie wydanie wytycznych było odwołanie się do stosowanych w warunkach krajowych metod badawczych oraz zalecanych zawartości składników pokarmowych w substratach dla zazieleń intensywnych i ekstensywnych, co może być przydatne do oceny jakościowej substratów polecanych na dachy zielone.

Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych zamieszczony w Załączniku nr 5.

Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym przyczyni się do zwrócenia większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań na etapie projektu i budowy, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei umożliwia realizację założeń projektanta dachów zielonych dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Wytyczne adresowane są do szerokiej grupy odbiorców: producentów specjalistycznych materiałów przeznaczonych na dachy i tarasy zielone, inwestorów ogłaszających przetargi, osób decyzyjnych i zlecających tego typu prace, architektów, konstruktorów i architektów zieleni, firm wykonawczych zaangażowanych w realizację dachów zielonych (od izolacji wodochronnej aż po warstwy wegetacyjne), specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane, firm zajmujących się pielęgnacją zieleni, rzeczoznawców i ekspertów działających w tej branży. Opracowanie będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na ten temat. Polecamy je również wszystkim pasjonatom związanym z tą tematyką.

Poznaj zawartość "Wytycznych dla dachów zielonych", pobierając Spis treści powyżej.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane