DAFA M 1.01

Wytyczne doboru łączników do montażu stalowych blach profilowych dachów i ścian

Więcej szczegółów


31,50 zł brutto

Opis

Autor Marian Bober
Zespół redakcyjny Mariusz Pawlak, Tomasz Petras, Henryk Ziobro
Data wydania Styczeń 2008
Ilość stron 24

Więcej informacji

Opracowanie jest wynikiem współpracy czterech wiodących firm w Stowarzyszeniu, produkujących i dostarczających elementy mocujące.

Trwałość właściwości łączników ma istotny wpływ na pracę nie tylko obudowy, lecz w wielu przypadkach całego układu konstrukcyjnego i innych elementów budynku.

Konkurujące ze sobą firmy: EJOT TM, ESSVE, KOELNER i SFS intec podjęły się trudnego zadania określenia minimalnych standardów jakie powinny spełniać elementy złączne stosowane do montażu lekkich obudów z blach fałdowych.

Opracowanie to nie jest materiałem reklamowym, poradnikiem projektowym ani katalogiem konkretnych producentów czy dystrybutorów, lecz ma być pomocą dla osób zajmujących się projektowaniem, montażem czy odbiorami obudów z blach.

Opracowanie zawiera przykłady podstawowych wymagań, wytycznych dla elementów mocujących stosowanych w lekkiej obudowie dachów i ścian przy montażu blach.

Produkty powiązane