DAFA ID 4.06

Izolacja akustyczna w lekkich konstrukcjach stalowych

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor polskiej wersji dr inż. Marek Niemas
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 4.06 Schallschutz im Stalleichtbau
Data wydania Czerwiec 2013
Ilość stron 178

Więcej informacji

Niniejsza publikacja jest pierwszą prezentacją przeglądu właściwości akustycznych lekkich kon­strukcji metalowych ściennych i dachowych.

Przedstawione wyniki badań wpływu posz­czególnych parametrów konstrukcyjnych na izolacyjność akustyczną i właściwości dźwięko­chłonne lekkich stalowych konstrukcji ściennych mogą być wykorzystane w celu dopasowania rodzaju konstrukcji do wymagań akustycznych stawianych obiektom budowlanym wykonywanych w tej technologii.

Analizy ukazują wpływ grubości konstrukcji, ciężaru własnego, rodzaju termoizolacji oraz cech konstrukcyjnych danego typu zabudowy na wartość ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej Rw, wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1, RA2 oraz na współczynnik pochłaniania dźwięku.

Projektant otrzymuje w niniejszym opracowaniu zebrane wartości ważonych wskaźników izola­cyjności akustycznej właściwej oraz współ­czynników pochłaniania dźwięku różnych lekkich konstrukcji stalowych. Tym samym publikacja dostarcza informacji przydatnych w sytuacji, gdy należy ocenić, jaki wpływ odniesie zmiana danej konstrukcji na jej parametry akustyczne?

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych: IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.