DAFA A 3.01 Zobacz większe

DAFA A 3.01

Katalog rozwiązań akustycznych - wydanie III

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor dr inż. Marek Niemas
Zespół redakcyjny Daniel Drozdowicz, Piotr Olgierd Korycki
Data wydania Wrzesień 2018
Ilość stron 156

Więcej informacji

Katalog rozwiązań akustycznych jest autorskim i unikalnym na polskim rynku opracowaniem, stworzonym z inicjatywy firm członkowskich skupionych w Grupie Merytorycznej AKUSTYKA Stowarzyszenia DAFA (Stowarzyszenie Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad www.dafa.com.pl): ArcelorMittal, Izopanel, Blachy Pruszyński, Rockwool, Ruukki, BalexMetal.

Aktualizacja uwzględnia nowelizację Warunków Technicznych oraz obowiązujące od 01 stycznia 2018 r. normy z akustyki budowlanej i została wzbogacona o nowe rozwiązania Partnerów wydania.

Katalog ten przeznaczony jest dla architektów, projektantów, wykonawców przy projektowaniu nowych i modernizowaniu lub remoncie już istniejących budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów budownictwa ogólnego, budynków administracyjnych i przemysłowych.

Katalog rozwiązań akustycznych zawiera kilkadziesiąt rozwiązań lekkiej obudowy (konstrukcje ścienne i przekrycia dachowe) wiodących producentów tego typu systemów w Polsce. 

Są to ustroje przebadane pod względem izolacyjności akustycznej, jak również pochłaniania dźwięku. Badania zostały wykonane w europejskich akredytowanych laboratoriach. Najprawdopodobniej jest to jedyna publikacja na tak szeroką skalę w Polsce, prezentująca rozwiązania lekkiej obudowy dedykowane do obiektów o wysokich wymaganiach pod względem izolacyjności akustycznej lub pochłaniania dźwięku.

Katalog obejmuje:

  • wyjaśnienie pojęć jednoliczbowych wskaźników stosowanych do określania i oceny izolacyjności od dźwięków powietrznych oraz określania właściwości dźwiękochłonnych różnych rozwiązań konstrukcyjnych ściennych i dachowych,

  • omówienie wyznaczania wypadkowej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych,

  • omówienie wymagań akustycznych obowiązujących w Polsce,

  • omówienie zasad wykorzystania jednoliczbowych wskaźników izolacyjności od dźwięków powietrznych przegród budowlanych przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących budynków z uwzględnieniem wymagań akustycznych,

  • zestawienie tabelaryczne jednoliczbowych wskaźników uzyskanych podczas badań przeprowadzonych w akredytowanych laboratoriach stanowiących własność firm współtworzących Katalog,

  • zestawienie w załączniku pełnych charakterystyk badanych ustrojów zawierających nazwę systemową, opis zastosowanych materiałów, szkic poglądowy oraz pełne charakterystyki izolacyjności akustycznej i współczynnika pochłaniania wraz z wykresami i obliczonymi wskaźnikami jednoliczbowymi odpowiednio dla konstrukcji ściennych jak i dachowych.

Produkty powiązane