DAFA DZ 1.02 Zobacz większe

DAFA DZ 1.02

Wytyczne dla dachów zielonych. Wytyczne do projektowania, wykonywania i utrzymywania dachów zielonych

Więcej szczegółów


170,00 zł brutto

Opis

Redaktor merytoryczny polskiej wersji dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Eksperci merytoryczni mgr inż. Ryszard Klatt - rzeczoznawca DAFA, dr inż. Jacek Nowak - Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, dr inż, Marta Weber-Siwirska - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Zespół redakcyjny Andrzej Kania, Paweł Koziej, Piotr Muszyński, Witold Okoński, Jacek Poziemski, Anna Sylwester-Czapla, Krzysztof Wielgus, Katarzyna Wolańska, Piotr Wolański
Opracowano na podstawie publikacji FLL – "Dachbegrünungsrichtlinien – Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltungen von Dachbegrünungen"
Data wydania Styczeń 2021
Ilość stron 128

Więcej informacji

W prace merytoryczno-redakcyjne nad opracowaniem wytycznych zaangażowani zostali niezależni eksperci oraz zespół redakcyjny Grupy Merytorycznej Dachy Zielone, na który składają się praktycy reprezentujący branżowe firmy członkowskie DAFA.

Drugie polskie wydanie wytycznych jest zbiorem zaleceń oraz odniesień do norm określających wymagania techniczne oraz parametry dla materiałów wykorzystywanych do budowy dachów zielonych. Stanowią punkt odniesienia dla projektowania, wykonywania oraz utrzymania dachów zielonych oraz uznawane są za powszechnie obowiązujące zasady techniki.

W tej wersji wytycznych więcej uwagi poświęcono ochronie przeciwpożarowej, ochronie przed erozją wodną i wietrzną, zapewnieniu dodatkowej zdolności do retencji wód opadowych na dachu zielonym, zasadom tworzenia przestrzeni życiowych dla flory i fauny (wzrost bioróżnorodności) oraz zaleceniom dla współfunkcjonowania zazielenionych dachów z instalacjami fotowoltaicznymi.
Znaczna część wytycznych poświęcona jest także omówieniu rodzajów czynności dla rozwoju i utrzymania roślinności na dachu oraz zakresu prac pielęgnacyjnych, wymaganych na poszczególnych rodzajach dachów.

Uszczegółowienie w wytycznych zaleceń w wyżej wymienionych zagadnieniach ma na celu zwrócenie większej uwagi na prawidłowy wybór materiałów i rozwiązań na etapie projektu i budowy dachów zielonych, a na etapie eksploatacji – na potrzebę przeprowadzania właściwych zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli. To z kolei powinno umożliwić realizację założeń projektanta dachów zielonych, dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Dodatkowym elementem polskiego wydania wytycznych jest polsko-niemiecki słownik terminów branżowych zamieszczony w Załączniku nr 2.

Wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych będzie miało wpływ na poprawę jakości projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji dachów zielonych. Tym samym przyczyni się do zwrócenia większej uwagi na wybór dostępnych rozwiązań na etapie projektu i budowy, a na etapie eksploatacji na potrzebę przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych i kontroli, szczególnie w pierwszych latach funkcjonowania zazielenionego dachu. To z kolei umożliwia realizację założeń projektanta dachów zielonych dotyczących zapewnienia przez lata trwałego efektu oraz funkcjonalności rozwiązania.

Wytyczne adresowane są do szerokiej grupy odbiorców: producentów specjalistycznych materiałów przeznaczonych na dachy i tarasy zielone, inwestorów ogłaszających przetargi, osób decyzyjnych i zlecających tego typu prace, architektów, konstruktorów i architektów zieleni, firm wykonawczych zaangażowanych w realizację dachów zielonych (od izolacji wodochronnej aż po warstwy wegetacyjne), specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane, firm zajmujących się pielęgnacją zieleni, rzeczoznawców i ekspertów działających w tej branży. Opracowanie będzie też przydatne w szeroko pojętym procesie edukacji i popularyzacji wiedzy na ten temat. Polecamy je również wszystkim pasjonatom związanym z tą tematyką.

Poznaj zawartość "Wytycznych dla dachów zielonych", pobierając Spis treści powyżej.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.