DAFA PPOŻ. 1.02

Bezpieczeństwo pożarowe dachów

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Zespół redakcyjny Krzysztof Bagiński, Monika Hyjek
Data wydania Styczeń 2023
Ilość stron 44

Więcej informacji

Bezpieczeństwo pożarowe stanowi obecnie jeden z najważniejszych wymogów, jakie stawiane są budynkom. Znajomość zagadnień związanych z ochroną pożarową ma kluczowy wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w trakcie realizacji inwestycji, jak i w późniejszym okresie eksploatacji budynku.

Mając na uwadze ciągłe aktualizowanie przepisów w tej materii, konieczna jest wymiana poglądów i dyskusja na temat różnych rozwiązań obejmująca doświadczenia uczestników procesu budowlanego.

Wielość źródeł informacji, tj. rozporządzeń, norm, wytycznych i instrukcji, sprawia, że pole do interpretacji obowiązujących wymagań i przepisów jest bardzo szerokie.

Wobec tego Stowarzyszenia DAFA w ramach Grupy Merytorycznej PPOŻ. przystąpiło do opracowania praktycznych wytycznych określających jednolite wymogi z zakresu bezpieczeństwa pożarowego dachów, zasady doboru materiałów, dobre praktyki sztuki budowlanej i zalecenia dla wykonawców.

Niniejsza publikacja jest autorskim opracowaniem zespołu specjalistów wywodzących się z firm członkowskich Stowarzyszenia.

Zespół redakcyjny drugiego wydania tworzą: Krzysztof Bagiński (Mercor) i Monika Hyjek (ROCKWOOL).

W pracach redakcyjnych pierwszego wydania uczestniczyli również członkowie Stowarzyszenia DAFA: Natalia Bejga (DWD Bautech), Maria Dreger (ROCKWOOL), Renata Ciszewska (Styropmin), Eliza Gissel (Pruszyński), Jacek Lebek (Tyron), Piotr O. Korycki (Pruszyński), Grzegorz Rak (Balex Metal), Maciej Runka (Bauder), Edyta Sauć, Jacek Szumiel, Tomasz Wehowski (Iso-Chemie), Robert Mróz (DWD Bautech).

Intencją autorów jest, by wytyczne te stanowiły merytoryczne wsparcie dla wykonawców, architektów, projektantów, konstruktorów, producentów, inwestorów, rzeczoznawców, a także specjalistów prowadzących i kontrolujących procesy budowlane.

Publikacja zawiera podstawowe informacje: definicje, przepisy techniczno-budowlane, klasyfikacje ogniowe dla całych elementów i komponentów, wymagania i praktyki ubezpieczycieli.

Część praktyczna omawia tematykę dachów, skupiając się na projektowaniu w kontekście dobrych praktyk sztuki budowlanej i zaleceń dla wykonawców oraz interpretacji szczególnych przypadków. Zawiera również zestawienie rozwiązań dachów wraz z klasyfikacjami ogniowymi.

Nowa odsłona Wytycznych z 2023 r. została wzbogacona o rozdziały:

  • 2.1.3.4. Zabezpieczenie dachu budynku niższego znajdującego się przy ścianie budynku wyższego z otworami lub innej    strefy pożarowej tego samego budynku
  • 2.1.3.5. Podwieszenia do blachy a odporność ogniowa przekrycia
  • 2.1.3.6. Dach z modułami fotowoltaicznymi.

Słowo od autorki - Moniki Hyjek:

„Niniejsze wydanie Wytycznych jest wynikiem obserwacji rynku i odpowiedzią na wnioski z dyskusji, zebrane w trakcie licznych spotkań m.in. z architektami, wykonawcami, rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń pożarowych, rzeczoznawcami budowlanymi.

Zawiera szersze spojrzenie na dotychczasowe rozwiązania, aby stały się one jeszcze bardziej użyteczne dla odbiorców.

Publikacja obejmuje swoim zakresem również nowe aspekty, jak fotowoltaikę na dachach budynków, której dynamiczny wzrost skłonił autorów do zdefiniowania wskazówek jak zaprojektować i wykonać dach, który będzie również bezpieczny pożarowo z takimi instalacjami?

Pełniejsze opracowanie dotyczące montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach będzie wkrótce opracowane przez nową grupę techniczną w Stowarzyszeniu DAFA.

W imieniu autorów oraz Stowarzyszenia DAFA zapraszamy do spotkań, rozmów
oraz dzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat Wytycznych i rekomendowanych przez nas rozwiązań, aby ewoluowały w kierunku jak najbardziej przydatnego opracowania”.

Dostępna jest również publikacja Stowarzyszenia DAFA obejmująca zakres ścian pt. DAFA PPOŻ. 2.01 Bezpieczeństwo pożarowe ścian i fasad (wyd. 2020).

Mamy nadzieję, że wykorzystanie w praktyce wiedzy z wytycznych wpłynie na zwrócenie większej uwagi na dobór prawidłowych rozwiązań dla dachów płaskich w zakresie ochrony przeciwpożarowej – ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów prawnych i dobrych praktyk sztuki budowlanej.

W konsekwencji publikacja przyczyni się do podniesienia świadomości dotyczącej sposobów zapobiegania ryzyku pożaru i bezpieczeństwa pożarowego budynków.