DAFA ID 4.02

Szczelność połączeń w lekkiej obudowie konstrukcji stalowych + Suplement

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autorzy polskiej wersji Wiesław Dybał, Paweł Fiszer, Aleksandra Olechnowicz
Autor Suplementu Wiesław Dybał
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 4.02 Bauphysik. Fugendichtheit im Stahlleichtbau
Data wydania Styczeń 2011
Ilość stron 138

Więcej informacji

Niniejsze wytyczne składają się z dwóch części.

Pierwsza jest tłumaczeniem opracowania IFBS, osadzonym w niemieckich realiach normowych.

Z uwagi na zmiany, które nastąpiły od momentu wydania publikacji, związane z ujednoliceniem norm i przepisów w krajach Unii Europejskiej, publikację rozszerzono o drugą część stanowiącą suplement, omawiający w bardziej szczegółowy sposób zagadnienia związane z zastosowanymi materiałami w odniesieniu do obowiązujących norm i przepisów na rynku polskim.

Suplement opisuje działania Unii Europejskiej w zakresie wdrażania nowych rozwiązań w celu ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych, sygnalizując tym samym nadchodzące w Polsce zmiany, związane z poprawą izolacyjności, szczelności i trwałości styków budowlanych.

Opracowanie wskazuje na różnorodność produktów uszczelniających bez wskazania na konkretnego producenta i ma stanowić pomoc w doborze materiału do uszczelnień pod względem jego właściwości, charakteru pracy i konkretnego zastosowania.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane