DAFA ID 1.06

Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem  dwupowłokowego  dachu metalowego niewentylowanego.

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor polskiej wersji Przemysław Chodorowski
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 1.06 Musterausschreibungstexte für Leistungsverzeichnisse – Zweischaliges Metalldach - nichtbelüftet
Data wydania Sierpień 2011
Ilość stron 44

Więcej informacji

Niniejsze wytyczne stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych.

Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu.

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać generalnie jednoznaczny i wyczerpujący opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny i bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane