DAFA ID 1.05

Podręcznik oceny jakości wykonania lekkich metalowych obudów

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor polskiej wersji dr inż. Paweł Fiszer
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 1.05 Leitfaden zur Beurteilung von hinzunehmenden Abweichungen bei Bauelementen aus Stahlblech, listopad 2003
Data wydania Styczeń 2008
Ilość stron 40

Więcej informacji

Publikacja pozwala na zapoznanie się ze sposobami określenia granicznych warunków jakim powinna odpowiadać obudowa i elementy użyte do jej wykonania.

Składa się z dwóch części:

I cz. - dotyczy jakości dostawy i obejmuje m.in. zagadnienia tolerancji wymiarowych elementów lekkiej obudowy opisujące wartości graniczne w sposób podobny do polskich aprobat technicznych blach fałdowych i płyt warstwowych. Dużą uwagę poświęcono zagadnieniom integralnie związanym z przemysłowym sposobem produkcji elementów obudów, bardzo rzadko omawianym w polskiej literaturze - m.in.: różnice kolorystyczne, wgłębienia, uszkodzenia spowodowane korozją i ich naprawa. Ponadto w tłumaczeniu pozostawiono rozdział dotyczący zagadnień logistyki.

II cz. - zajmuje się jakością lekkiej obudowy po montażu i zawiera m.in. dane dotyczące toleran­cji budowli według niemieckich przepisów, które w połączeniu z wartościami odnoszącymi się do elementów lekkiej obudowy określają możliwe odchyłki obudowy po montażu. Mimo innych unormowań obowiązujących w Polsce, istnieją podobne problemy z określeniem dopuszczalnych odchyłek wykonanych obudów.

W przypadku reklamacji publikacja może służyć jako pomoc w ocenie dostarczonych produktów i wykonanych prac montażowych.

Opracowania niemieckiego Stowarzyszenia ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budownictwie Stalowym IFBS są powszechnym źródłem wiedzy i podstawowym narzędziem w rozstrzyganiu sporów, powstałych w trakcie inwestycji pomiędzy stronami. Od momentu powstania IFBS w 1966 roku, organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące zakresu produkcji, projektowania, montażu, konserwacji i użytkowania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie właściwości zamawianych obudów dla obiektów budowlanych. 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane