DAFA ID 1.02

Wytyczne z zakresu planowania i wykonania jednowarstwowych, nieocieplanych dachów ze stalowych blach fałdowych

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor polskiej wersji Paweł Ginalski
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 1.02 Richtlinie für die Plannung und Ausführung einschaliger ungedämmter Stahltrapezprofildächer – Dachdeckung-
Data wydania Lipiec 2010
Ilość stron 22

Więcej informacji

Niniejsze opracowanie przybliża podstawy projektowania oraz podstawy z zakresu fizyki budowli, jak również, opisuje wskazówki montażowe oraz propozycje rozwiązań konstrukcyjnych nieocieplonych dachów ze stalowych blach fałdowych. 

Opracowania niemieckiego Stowarzyszenia ds. Przemysłowych Systemów Budowlanych w Lekkim Budownictwie Stalowym IFBS są powszechnym źródłem wiedzy i podstawowym narzędziem w rozstrzyganiu sporów, powstałych w trakcie inwestycji pomiędzy stronami. Od momentu powstania IFBS w 1966 roku, organizacja ta wydała liczne publikacje dotyczące zakresu produkcji, projektowania, montażu, konserwacji i użytkowania lekkich metalowych obudów ścian i dachów. Standardy pozwalają wszystkim uczestnikom procesu budowlanego: inwestorowi, projektantowi, wykonawcy, inspektorowi nadzoru oraz na końcu użytkownikowi na operowanie tymi samymi określeniami i parametrami. Umożliwia to jednoznaczne definiowanie właściwości zamawianych obudów dla obiektów budowlanych. 

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane