DAFA ID 1.11

Wzorcowe materiały przetargowe dotyczące wykazów usług związanych z wykonaniem ściany ze stalowych blach kasetowych

Więcej szczegółów


52,50 zł brutto

Opis

Autor polskiej wersji Dariusz Wittig
Opracowano na podstawie publikacji IFBS 1.11 Musterausschreibungstexte für leistungsverzeichnisse - Stahlkassettenprofilwand
Data wydania Kwiecień 2011
Ilość stron 24

Więcej informacji

Niniejsze wytyczne, będące tłumaczeniem publikacji IFBS, stanowią pomoc przy zestawianiu usług w celu uzyskania jednoznacznego i kompleksowego opisu wymaganych prac przy wykonywaniu ścian ze stalowych blach kasetowych.

Dzięki precyzyjnemu określeniu wymogów, które muszą zostać uwzględnione w materiałach przetargowych, publikacja stanowi istotną pomoc w ich przygotowaniu. Zaproponowany wzorzec pozwala na ujednolicenie składanych ofert a tym samym ułatwia ich porównanie i wybór.

Niniejszy materiał wzorcowy dotyczący wykazów usług ma stanowić pomoc przy zestawieniu opisu usług [= wykaz usług], jaki zleceniodawca ma przekazać oferentowi. Jest on oparty na aktualnym stanie wiedzy i postępu technicznego. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że posługiwanie się tekstami przetargowymi pozwala uzyskać jednoznaczny i kompleksowy opis wymaganych prac, dzięki czemu można dokonać wyliczenia cen w sposób bezpieczny, bez potrzeby wykonywania obszernych prac wstępnych. Ze względu na specyficzne okoliczności dla konkretnego przypadku, konieczne może być wykonanie dodatkowych prac, celem zapewnienia kompleksowego opisu usługi, który zapewni oferentowi jednoznaczne określenie zakresu prac i uniknięcie obarczenia ryzykiem nie branym pod uwagę w pierwotnie podanych informacjach. Stosowanie tekstów wzorcowych nie zwalnia od odpowiedzialności za własne postępowanie i nie zwalnia z podawania pozostałych warunków umownych.

Niniejsze opracowanie stanowi realizację jednego z zadań postawionych sobie przez Stowarzyszenie DAFA od 2006 roku – podnoszenia kultury projektowej, wykonawczej i eksploatacyjnej dachów płaskich. Jako członek prestiżowych, międzynarodowych stowarzyszeń branżowych IFBS (Związek Przemysłowy Lekkiego Budownictwa Stalowego), IFD (Międzynarodowa Federacja Dekarzy) i FLL (Stowarzyszenie Badania, Rozwoju i Kształtowania Krajobrazu) w wydawanych publikacjach DAFA przekazuje informacje techniczne i stan wiedzy na podstawie doświadczeń z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie, uzupełniając je o uwarunkowania i doświadczenia branży w Polsce.

Produkty powiązane